HOE ZORG IK DAT MENSEN MIJ VERTROUWEN?

Confidence Quotient

Wat is vertrouwen? Vertouwen is de psychologische toestand wanneer je je zeker voelt over iets of iemand. Wanneer je je zeker voelt, voel je je veilig en op je gemak, waardoor je je vrijer kunt bewegen en je minder terughoudend zult inzetten voor relaties of acties.


Personen kunnen zelfverzekerd zijn of vertrouwen hebben in anderen of in een situatie. Het is een gevoel op basis van de perceptie van mensen en hangt af van een oordeel over iemand of iets. Dit betekent dat vertrouwen erg beïnvloedbaar en subjectief is.

CONCEPTUEEL MODEL

Het model ‘Confidence Quotient’ weergeeft de belangrijkste elementen die bepalend zijn voor het vertrouwen dat mensen in iemand hebben. In dit overzicht zie je dat een aantal factoren (boven de scheidingslijn) elkaar versterkt bij het vergoten van iemands vertrouwen in de ander. In plaats van een optelsom (+) is het juist een vermenigvuldiging (x). Gelijktijdig zie je (onder de scheidingslijn) dat een aantal factoren het vertrouwen van een persoon in de ander aanzienlijk vermindert. Samen verminderen deze niet zomaar het vertrouwen (-), ze snijden het volledig af (/). Ondanks het model eruit ziet als een wiskundige formule, is het juist bedoeld om de relatie aan te geven tussen de variabelen, niet om een werkelijk cijfer te berekenen.

DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Het model telt 6 kernfactoren die bijdragen aan het niveau van vertrouwen dat iemand in andere mensen heeft:

1. Geloofwaardigheid

Iemand wordt geloofwaardig beschouwd als diegene overtuigend in staat lijkt te zijn om resultaten te behalen. Deze mensen hebben een grote kans om succesvol hun taken uit te voeren. Er zijn 2 kwaliteiten nodig om geloofwaardig over te komen:


A. Bekwaamheid

Anderen moeten zien dat je beschikt over de middelen en vaardigheden om iets voor elkaar te krijgen. Je moet competent overkomen op een bepaald domein en toegang hebben tot de mensen en input die nodig zijn om dingen gedaan te krijgen.


B. Betrouwbaarheid

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat jij op het juiste moment initiatief neemt om resultaat te behalen. Zij moeten erop kunnen rekenen dat je op een betrouwbare en voorspelbare manier zal doen wat er moet gebeuren.

2. Vertrouwenswaardig

Wanneer je het vertrouwen kunt uitdragen om het juiste te doen, word je als vertrouwenswaardig gezien. Hiervoor dien je integer te zijn en de belangen van anderen kunnen respecteren. Er zijn 2 aspecten belangrijk om vertrouwenswaardig over te komen:


A. Intenties

Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat je eerlijk bent over je bedoelingen en dat deze in lijn staan met hun eigen bedoelingen. Je moet geen verborgen agenda hebben, maar juist iemand zijn met dezelfde doelen als die van hen.

B. Eerlijkheid

Mensen moeten geloven dat redelijkheid en rechtvaardigheid leidend voor je zijn. Anderen moeten je zien als een persoon met morele principes, van wie je mag verwachten dat diegene evenwichtig en correct zal handelen.

3. Risico
Bovenstaande onderdelen dragen bij aan het vertrouwen in jou. Daarnaast brengen mensen hun blootstelling aan een slechte situatie in rekening. Als zij zich kwetsbaar voelen voor mogelijk verlies of gevaar, zullen ze minder vertrouwen in je hebben. Jouw risicoprofiel hangt van 2 factoren af:


A. Kans

Mensen moeten het gevoel krijgen dat het onwaarschijnlijk is dat jouw gedrag hen negatief zal beïnvloeden. Zij moeten de kans relatief laag inschatten dat jouw acties tot ongewenste gevolgen zullen leiden.

B. Impact
Mensen moeten tevens geloven dat, wanneer er zich toch een negatieve situatie afspeelt, de gevolgen hiervan niet groot zullen zijn. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat de eventueel negatieve gevolgen van jouw acties relatief beperkt zullen zijn.

BELANGRIJKSTE INZICHTEN

 • Vertrouwenswaardig is niet hetzelfde als geloofwaardig
  Vaak wordt vertrouwen niet goed gedefinieerd. Velen zien vertrouwen als alles dat bijdraagt aan zekerheid. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen vertrouwen gebaseerd op gepercipieerd vermogen (‘kunnen we erop vertrouwen dat je de dingen goed zal doen?’) en gepercipieerde integriteit (‘kunnen we erop vertrouwen dat je de juiste dingen zal doen?’).
 • Vertrouwen is gebaseerd op voorspeld gedrag
  Hoeveel vertrouwen mensen nu in je hebben hangt ervan of hoe zij denken dat je je in de toekomst zal gedragen. Daarom kijken ze voorbij je mogelijkheden nu naar jouw toekomstige betrouwbaarheid, en voorbij je bedoelingen vandaag naar je toekomstige eerlijkheid.
 • Vertrouwen is gebaseerd op percepties
  Vertrouwen in een ander is subjectief. Mensen bekijken jou door hun eigen vooroordelen toe te passen, maar ook door je gedrag uit het verleden mee te nemen. Je trackrecord is dus van belang – vertrouwen moet worden opgebouwd.
 • Vertrouwen wordt ondermijnd door het gepercipieerde risico
  Hoe groter de kans dat dat iets misgaat en hoe zwaarder de mogelijke gevolgen, hoe lager het vertrouwen van anderen. Zelfs personen die risico’s durven nemen, moeten dus op hun gemak worden gesteld door (de perceptie van) risico's te verminderen.
 • Je kan het vertrouwen van anderen in jou beïnvloeden
  Je kunt jezelf verbeteren en meer betrouwbaar, bekwaam, eerlijk engoedbedoelend worden, terwijl je gelijktijdig het risico op en de gevolgen van negatieve acties vermindert. Maar je moet ook actief invloed uitoefenen op hoe mensen naar jou kijken en op je reputatie/merk.
"QUOTE"


NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY