HOE VERHOOG IK DE BETROKKENHEID BINNEN MIJN ORGANISATIE?

House Of Engagement

Als medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie is de motivatie hoger om een steentje bij te dragen aan haar succes. Engagement gaat dus over een emotionele binding – je ‘inkopen’ bij een organisatie en de ambitie hebben om de doelstellingen te helpen bereiken.


Engagement is een proces om twee partijen succesvol te verbinden. Werknemers kunnen trachten zich meer te engageren in de organisatie, terwijl leiders ernaar kunnen streven om werknemers meer te betrekken door op verschillende manieren hun hart en hoofd voor zich te winnen.

CONCEPTUEEL MODEL

Het ‘House of Engagement’ model weergeeft de 10 belangrijkste domeinen voor leiders waarin zij de factoren kunnen vinden om hun medewerkers voor zich te winnen. Het model, wat metaforisch op een huis lijkt, is onderverdeeld in 4 algemene categorieën en kan gebruikt worden als een checklist. De ‘begane grond’ van engagement wordt bepaald door de aard van de taakomgeving waarin mensen werken, terwijl de ‘bovenverdieping’ gevormd wordt door het team waarin ze werken. Het ‘dak’ staat voor de richting die de organisatie nastreeft, en de ‘kelder’ staat voor het leiderschap dat de fundering van de organisatie is.

DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Hieronder staan de 10 domeinen van het Huis van Engagement:

1. Activiteiten
De ‘voordeur’ van engagement dient ervoor te zorgen dat werknemers zich gemotiveerd voelen door het werk wat ze doen. Gemeenschappelijke factoren die hieraan bijdragen zijn activiteiten die interessant, haalbaal, zinvol en uitdagend zijn.

2. Feedback
Door feedback te ontvangen over hun activiteiten kunnen mensen ook geëngageerd raken, bijvoorbeeld via suggesties, complimenten, erkenning, beloningen, compensaties en zelfs al bij het zien wat de resultaten van hun activiteiten zijn.

3. Empowerment
Een andere belangrijke factor om engagement te bereiken is om je werknemers voldoende macht te geven om hun activiteiten uit te voeren. Autonomie en de vrijheid om eigen keuzes te maken, alsook de autoriteit, de middelen en de capaciteit om deze keuzes door te voeren.

4. Samenstelling
Wat ook engagerend kan werken, is om mensen bij elkaar te zetten die goed met elkaar kunnen werken en hun eigen rol kunnen pakken. Een goede samenstelling houdt in dat mensen met de juiste capaciteiten en houding op de juiste posities staan, waarbij er een mooie balans gevonden is.

5. Besluitvorming
De manier waarop beslissingen worden genomen is ook van belang. De engagement kan stijgen wanneer het besluitvormingsproces kwalitatief goed en eerlijk is, als de communicatie rond beslissingen helder is en de uitvoering snel volgt.

6. Community
Als mensen samenwerken als een team waarin de mensen één lijn trekken, werkt dat ook engagerend. Het versterkt het gedeeld gevoel van gemeenschap. Wederzijds respect en vertrouwen, samenwerking, ondersteuning en teamspirit zijn hierbij belangrijke onderdelen.

7. Strategie
Een ander essentieel onderdeel is inzicht in en geloof in de strategie van de organisatie, zeker als de werknemers zijn betrokken bij de strategieontwikkeling en wanneer het duidelijk is hoe zij kunnen bijdragen aan de uitvoering van die strategie.

8. Missie
Daarnaast verhoogt het vertrouwen in de missie van de organisatie de engagement. Mensen kunnen geïnspireerd raken wanneer het doel en de waarden van de organisatie aantrekkelijk zijn. Dit creeërt een ‘missionaire ijver’ om van de organisatie een succes te maken.

9. Resultaten
Goede resultaten bereiken kan op zichzelf al een essentiële rol spelen. Of het nu gaat om het bereiken van bepaalde prestaties of het creëren van waarde voor afnemers en de maatschappij: het kan mensen een gevoel van trots geven en de drive om door te gaan wanneer je als organisatie succesvol bent in wat je doet

10. Leiderschap
De belangrijkste basis voor engagement zijn effectieve leiders. Wanneer werknemers zich geïnspireerd, vertrouwd en gesteund voelen door alle managementniveaus, zullen zij bereid zijn hun leiders te volgen.

BELANGRIJKSTE INZICHTEN

 • Het gaat verder dan motivatie of tevredenheid
  Engagement gaat over het betrekken van je mensen bij de organisatie. Werknemers iets geven zoals een prestatiebonus of een vrije dag, zal ongetwijfeld zorgen voor motivatie, maar niet voor engagement. Het draagt namelijk niet bij tot het opbouwen van een emotionele band en tot het overtuigen van je mensen om van de organisatie een succes te maken.
 • Engagement: een kerntaak van het management
  Om engagement te bereiken heb je 2 partijen nodig, maar leiders zijn het beste in staat om de voorwaarden te ontwerpen die leiden tot het winnen van het hart en hoofd van de mensen in de organisatie.
 • Engagement heeft tien belangrijke dimensies
  Engagement is ingewikkeld. Er zijn veel factoren die de emotionele betrokkenheid van je mensen beïnvloeden. Deze factoren zijn in te delen in 10 categorieën, van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten tot het voluit erkennen van de organisatiemissie.
 • Drivers voor engagement zullen per persoon anders zijn
  De beschreven 10 categorieën zijn universeel, toch verschilt het relatieve belang van iedere categorie en de specifieke driver niet alleen per persoon, maar ook in de tijd en de veranderende context.
 • Engagement monitoren
  Weten wat de drivers voor engagement zijn per persoon in ieder van de tien categorieën geeft leiders een uitstekend inzicht om het engagement te verhogen. Een algemene organisatiescore op het vlak van engagement biedt meestal niet het juiste niveau van detail.
"QUOTE"


NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY